Jaarverslag 2010

Verslag Algemene Ledenjaarvergadering

Een dertigtal personen bezochten donderdag 9 december de Algemene Ledenjaarvergadering van de IJsclub "Eendracht" met toch wel belangrijke agendapunten. De vergadering bleef even stilstaan om ons overleden bestuurslid Joke Pool te herdenken met een aantal treffende woorden door de voorzitter en een minuut stilte, zijn  muziek zal na 36 jaar niet meer over de ijsbaan klinken.
Penningmeester Jappie de Vries nam na 38 jaar bestuurlidmaatschap afscheid. Hij was al erelid en had al een mooi wandbord, nu ontving hij het boek dat kortelings uitgekomen is "De vrouwen van de hardrijderij" en moest natuurlijk nog enige anekdotes aanhoren, waar hij duidelijk bij betrokken is geweest. Als opvolger in zijn functie werd door de leden benoemd Menno van der Hem maar ook Henk Hospes trad toe tot het bestuur. Buitengewoon capabele jonge mensen, die de vereniging goed kan gebruiken bij de toekomstige plannen van de ijsclub. Want de ontwikkeling van het project "Museum/ijsbaan/evenemententerrein/uitbreiding Museum m.b.t. Stoppeldei" neemt steeds vastere vormen aan. Mocht de ontwikkeling er toe leiden dat de ijsclub de nieuwe baan moet aanleggen, een baan van 200 m. lang en 60 m. breed, dan zal in het bijzonder naar de financiële kant van de zaak moeten worden gekeken. Vanuit de zaal werd al door een ondernemer de suggestie aangedragen om een beroep te doen op de bedrijven van Nij Beets , later aangevuld met de gedachte om het hele dorp hierbij te betrekken. Als bekend is wat het allemaal gaat kosten over enige tijd kunt u wel enig actie vanuit de club verwachten. Duidelijk is dat niet alleen de aanleg gefinancierd moet worden maar ook de exploitatie moet mogelijk blijven voor de komende 30 jaar. Het is daarom dat de leden akkoord gingen met een contributieverhoging van € 2,- ( wordt € 7.50 ) voor een gezin met alle inwonende kinderen en de contributie voor alleenstaande werd vastgesteld op € 5.-. Na tien jaar is een dergelijke verhoging wel verantwoord.


Melding werd gemaakt van een eigen website van de vereniging waarop u alle nieuwtjes kunt lezen, maar ook of en wanneer de baan open is. U kunt de website, die geheel vrijwillig werd gemaakt door mITech Automatisering, inzien op "www.ijsclubnijbeets.nl". Hij is nog niet helemaal compleet maar wel aardig om eens te bezoeken.
Het bestuur heeft wel beloofd om de website niet als enig communicatiemiddel te gebruiken maar de bestaande gewoonten te handhaven, zoals de vlag op de Dam, Schaatsnieuws in de dorpskrant enz..
Na afloop van de vergadering werd de toepasselijke film  "de Hel van 63" vertoond. Een film van Steven de Jong , geromantiseerd maar wel met enkele authentieke fragmenten over de verschrikkelijk Elfstedentocht van 1963.