Nieuws

Schaatsnieuws 02-2012

Februari 2012

 
Op donderdag 8 december jl. hield de IJsclub Eendracht haar jaarlijkse ledenvergadering. Bijna 40 belangstellenden zaten in de zaal om meer te weten over de ontwikkeling van het proces van de nieuwe ijsbaan. Bovendien zou de bekende radio/ tv reporter Heinze Bakker na de pauze wat over zijn ervaringen vertellen in de radio en tv wereld met name bij de sportverslaggeving. 
De zakelijke vergadering was binnen een uur rond met daarin de gebruikelijke punten  o.a. décharge van de penningmeester op advies van de kascontrolecommissie, herbenoeming van A.C.Aerts als bestuurslid enz. Wel bleef de vergadering even staan bij het punt; de nieuwe ijsbaan. De bedrijven Koopmans en Lageveen hebben de dijkjes rondom de baan aangelegd, maar door de weersomstandigheden kon de drainage er niet in, die wel nodig is om het land geschikt te maken voor gebruik in de zomer. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, ook de aanvoer en afvoer van het water is nog niet gereed maar dat heeft alles te maken met de drainage. Ook de brede strook voor de Stoppeldei ligt er nu prachtig bij en is ingezaaid met winterrogge. Twee misverstanden werden die avond opgehelderd namelijk dat het Museum zou verdienen aan de huurders, ijsclub en Stoppeldei. Niets is minder waar. Het land van de ijsbaan en van de Stoppeldei wordt gehuurd door het museum van de Corneliastichting en doorverhuurd aan genoemde club en stichting. Ook komt er geen beschuttende beplanting rondom de baan  want het moet een open landschap blijven. Op een vraag uit de zaal ,waar de ingang komt, kwam het antwoord, dat ’s avond dat aan de kant van de DNweg zal zijn, aangezien daar ook een parkeerplaats wordt gerealiseerd en overdag een wat veiliger ingang voor de kinderen op de Geawei. 
In het voorjaar gaan we weer verder en hopen we de lichtmasten met de daarbij behorende verlichting te plaatsen, een onderkomen met de nodige nutsvoorzieningen en daarbij zal een beroep worden gedaan op de dorpelingen.
Hierna kwam Heinze Bakker aan het woord, die smakelijke verhalen vertelde over de samenwerking met de enthousiaste reporter Theo Koomen, die wel wat spannends vertelde, maar dat er niet was om het verslag maar aantrekkelijk te maken. Bakker heeft de halve wereld rondgereisd om verslag te doen van schaatswedstrijden op Europees, Wereld en Olympisch niveau. Ook van achter het IJzeren Gordijn waar het wat sfeer betreft, het heel anders toe ging. Ook de Tour de France heeft hij menigmaal mogen verslaan. Journalistiek het hoogtepunt in zijn carrière. Trouwens, zijn eerste verslaggeving voor de microfoon was op de ijsbaan van Kortezwaag als 16 jarige bij een afvalwedstrijd.
Een prima verteller die ons een blik achter de schermen van  de sportverslaggeving op radio en televisie gaf
Opmerkingen 
De Bond van Friese IJsclubs organiseert ook dit jaar weer het "kwartetschaatsen". Kinderen van 8 t/m12 jaar kunnen op zaterdag 7,14,21, en 28 januari 2012   vier gratis trainingen volgen op Thialf. Tijd 11.30 tot 12.30 uur. Opgave bij de Kluners in Drachten : trainingscoordinator@kluners.nl
In de Schaatsweek in december kan men ook op Thialf op 28 december a.s. meedoen met de "Uur Challenge". Een test om te zien hoeveel meters je kan afleggen in een uur of in een half uur. De tijd die je dan scoort geeft aan op welk niveau je schaatst. Verder informatie op www.schaatsen.nl Veel succes en een prettig seizoen toegewenst door
 
Het bestuur
 
 
 
Terug