Geschiedenis van de ijsclub "Eendracht" Nij Beets

Op tweede kerstdag 1879, vierde de ijsclub Nieuwbeets haar geboortefeest met een hardrijderij voor honderd kinderen, aldus de Leeuwarder Courant van 5 januari 1880. Veel weten we niet van die beginjaren, wel dat op maandag 15 januari 1883 weer een wedstrijd werd aangekondigd in Hepkema´s Courant, de latere Heerenveense krant.

In de loop van de tijd ontstonden er nog twee andere ijsverenigingen: ijsclub "’t Hoekje" en ijsclub "Nij Uttocht", met elk haar eigen ijsbaan, een petgat, ondergelopen land of het Polderhoofdkanaal. In 1926 komt men tot één ijsclub en de samenvoeging heet dan "Eendracht". In de crisisjaren en tijdens de Tweede Wereldoorlog ging men gewoon door met wedstrijden te organiseren, dit was bijzonder welkom, want de prijzen waren vaak in natura, de zogenaamde  spekrijderijen. Toertochten werden dikwijls door kroegbazen uitgeschreven. Baanvegers verdienden er paar centen bij door van elke toerrijder een bijdrage te vragen, soms wel op een wat agressieve manier. Dit was de aanleiding vanuit gemeenten het oprichten van ijswegencentrales, ook om werkelozen wat werk te verschaffen, zo ook in Opsterland.

De heer W.Schuurman stelde in 1946 een stuk land ter beschikking, de huidige ijsbaan, tegen een huur van 100 gulden. Ook in dat jaar sloot de ijsclub zich aan bij de KNSB.
Een jaar met louter hoogtepunten was 1954, Geert Dijkstra werd Fries Kampioen Kortebaan, hetgeen hij in 1956 herhaalde. Lammert Toering werd tweede bij het Kampioenschap Junioren en onze eigen "skoalmaster" Jeen v.d.Berg werd winnaar van de Elfstedentocht.
In 1963 werd ons lid Arjen Dijkstra Nederlands Kampioen Junioren in Kampen. Een toertochtcommissie werd samengesteld uit vrijwilligers van voetbal, korfbal en ijsclub met het doel toertochten te organiseren  en dat bracht geld in het laatje. Een evenement dat zeker genoemd moet worden is de arresleewedstrijd in 1979, een prachtig gebeuren aan de D.N.weg (singsang) waarvan de Leeuwarder Courant meldde: "De inzet van de Beetster enthousiastelingen was meer dan noemenswaard".

Vanaf 1979 heeft het bestuur getracht om een ijsbaan te realiseren met wat ruimere afmetingen. Buiten haar schuld is dit twee keren mislukt, maar nu is het bittere noodzaak omdat een projectontwikkelaar zich over de baan heeft ontfermd. Het bestuur heeft toch weer enig perspectief. In samenwerking met het bestuur van het Museum ´t Dâmshus wordt getracht een evenemententerrein te ontwikkelen, dat tevens dienst kan doen als ijsbaan.
We schreven over het verleden, de toekomst van de ijsclub "Eendracht" ligt voor ons, hopelijk met een zilveren randje.